Vabilo na SPIP 2022

V A B I L O

na

Strokovni posvet SPIP 2022

Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti

 

Tema 2022: Didaktični pripomočki v luči sodobnega vzgojno-izobraževalnega procesa

Kje: Center Kope

Kdaj: sobota, 21. 5. 2022

 

Udeleženci:

K sodelovanju vabimo strokovne delavce, ravnatelje in druge vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju.

Izhodišča:

Didaktične pripomočke uporabljamo v vseh artikulacijskih stopnjah za različne učne in motivacijske namene. Razlikujejo se od predmeta do predmeta, vendar je za vse značilno, da spodbujajo samostojnost in aktivnost učencev, služijo kot demonstracijsko sredstvo ter pomagajo pri razumevanju pojmov, pravil, postopkov, odnosov in lažjemu prehodu s konkretne na abstraktno raven.

Namen:

Na posvetu se želimo s poglobljenimi strokovnimi razpravami in predstavitvami primerov dobrih praks osredotočiti na vlogo in pomen didaktičnih pripomočkov pri učenju in poučevanju na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

Vsebinska izhodišča:
– ustvarjanje didaktičnih pripomočkov v vzgojno-učnem procesu,
– vloga didaktičnih pripomočkov pri poučevanju,
– uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku,
– samostojno in aktivno učenje z didaktičnimi pripomočki,
– spodbujanje in razvijanje različnih aplikacij didaktičnih pripomočkov.

Možnosti sodelovanja:

  1. udeleženec s samostojnim predavanjem,
  2. slušatelj.

 

Informacije:

a) e-pošta: spipsg1@gmail.com

b) spletni portal: https://www.spip.si

Organizacijski odbor SPIP

(obiskov: 1.074 skupaj, 1 danes)
Dostopnost