Vabilo na SPIP 2020

V A B I L O

na

Strokovno konferenco SPIP 2020

Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti

Tema 2020: Ustvarjalnost in inovativnost v vzgoji in izobraževanju

Creativity and innovation in education

Kje: spletna izvedba konference

Kdaj: 16. in 17. 10. 2020

 

Udeleženci:

K sodelovanju vabimo strokovne delavce, ravnatelje in druge vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju.

 

Namen:

Naša prihodnost je družba znanja, ki potrebuje ustvarjalne in inovativne posameznike ter skupine. Na mednarodni strokovni konferenci se želimo s poglobljenimi razpravami in primeri dobrih praks osredotočiti na prepoznavanje, spodbujanje ter razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

 

Izhodišča:

Brez ustvarjalnosti ni inovativnosti in težko si je predstavljati, da bi lahko bili inovativni, ne da bi bili predhodno ustvarjalni. Razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti opredeljuje proces, v katerem je učenje soustvarjanje, ki omogoča razvoj posameznika. Za ustvarjalno in inovativno delovanje strokovnih delavcev  je ključnega pomena pozitivna klima, zato je potrebno inovativnost prepoznavati, negovati in spodbujati. Pri ustvarjanju prostora, kjer lahko učeči uresničujejo ideje in razvijajo svoje talente, imajo strokovni delavci odgovornost kot tudi priložnost, da z raznolikimi metodami in pristopi spodbujajo učeče k ustvarjalnosti ter jih usmerjajo k inovativnosti.

Možnosti sodelovanja:

  1. udeleženec z referatom,
  2. slušatelj.

 

Informacije:

a) e-pošta: spipsg1@gmail.com

b) spletni portal: https://www.spip.si

Organizacijski odbor SPIP

(obiskov: 568 skupaj, 1 danes)