Navodila za pripravo povzetkov

Navodila za pripravo POVZETKA predavanja (primer dobre prakse), ki ga oddate v e-prijavi do 20. februarja 2022:
 
 
Iz naslova predavanja mora biti razvidna vsebina. 
O sprejetju povzetka referata boste obveščeni do 31. marca 2022.
 • Avtorji pripravijo povzetek predavanja (primer dobre prakse).
 • Povzetek predavanja naj obsega od 200 do 250 besed.
 • Povzetek predavanja oddate/zapišete v ustrezno rubriko na obrazcu za e-prijavo na konferenco (v stolpcu Povzetek predavanja, do 20. februarja 2022).
 • Avtorji bodo o uvrstitvi predavanja v program konference obveščeni do 31. marca 2022.
 • Izbrani avtorji oddate dokončno lektorirano predavanje v wordovi datoteki, Navodila za pripravo dokončnega lektoriranega predavanja, na e-poštni naslov spipsg1@gmail.com do 15. aprila 2022.

 

Navodila za IZVEDBO predavanja na konferenci:

 • Predavanje pripravite na podlagi teoretičnih izhodišč, ugotovitev in priporočil za prakso.
 • Pri načrtovanju predavanja upoštevajte čas, ki vam bo na voljo (10 minut).
 • Pri predavanju uporabite ključne besede, izdelan didaktični pripomoček, slikovne prikaze, posnetke itd.
 • Na predavanje se pripravite  v času odmora pred vašim predavanjem.
 • Za predavanje boste imeli na voljo računalnik, projektor in zvočnike.
 • Po predvanju je predviden čas za razpravo.

 

 

Informacije:

Za dodatna vprašanja pišite na spipsg1@gmail.com .

(obiskov: 1.472 skupaj, 4 danes)