Poročilo 2020

2.STROKOVNA KONFERENCA SPIP

SODOBNI POGLEDI NA IZOBRAŽEVANJE V PRIHODNOSTI

Ustvarjalnost in inovativnost  vzgoji in izobraževanju

  1. in 17. 10. 2020

Društvo SPIP – Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti, ki objavlja svoje delovanje na  https://www.spip.si/, je v petek, 16. 10. in v soboto, 17. 10. 2020  organiziralo v spletnem okolju MS Teams 2. strokovno konferenco, katere se je udeležilo 65 udeležencev. Konferenco smo zasnovali z namenom mreženja, povezovanja in združevanja strokovnih delavcev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (od vrtca do fakultete) ter drugih zainteresiranih posameznikov. Program konference smo načrtovali ob sodelovanju z Društvom Koroške akademije znanosti in umetnosti (KAZU). Veseli smo, da so bili v našem plenarnem programu koroški dr. znanosti ter predsednik ocenjevalne komisije Koroške gospodarske zbornice in inovator g. Matjaž Aberšek.

V uvodu 1. dela strokovne konference, ki je v dveh plenarnih delih potekala v petek, 16. 10. 2020 so nas nagovorili:

– župan MO Slovenj Gradec, Tilen Klugler;

– ravnateljica Prve Osnovne šole Slovenj Gradec, Lidija Konečnik Mravljak;

– predsednik Društva KAZU, dr. Nace Pušnik.

V prvem plenarnem delu je predavalo šest predavateljev iz petih fakultet. Poslušali smo raziskovalne predstavitve dobrih praks koroških doktorjev znanosti ter predstojnice Kariernega centra in mednarodne pisarne Fakultete za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec. V drugem plenarnem delu so predstavili primere dobrih praks o inovativnosti za prihodnost mladih predstavniki iz vrtca, osnovne in srednje šole ter gospodarstva MO Slovenj Gradec. Le-ti so v nadaljevanju drugega plenarnega dela sodelovali v zanimivi in bogati razpravi, ki je potekala na okrogli mizi, katero je moderirala naša svetovalka iz Šole za ravnatelje, dr. Justina Erčulj.

V soboto, 17. 10. 2020 je potekal 2. del strokovne konference, na katerem smo v treh dvoranah na daljavo poslušali predstavitve 30-ih referatov. Ob poglobljenih razpravah in s predstavitvami primerov dobrih praks smo se osredotočili na prepoznavanje, spodbujanje ter razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja.

V zborniku konference bodo v mesecu decembru objavljeni povzetki plenarnih predavateljev in povzetki predavateljev, ki so predstavljali primere dobrih praks »INOVATIVNOST ZA PRIHODNOST MLADIH«. Ker smo konferenco v decembru 2019 razpisali kot mednarodno in  nam le-te zaradi epidemije ni uspelo realizirati, bomo v zborniku konference objavili tudi avtorske strokovne članke, katere je izbral in potrdil programski odbor.

Predsednica Društva SPIP

Ksenija Uršej, mag. manag. izobr.

(obiskov: 117 skupaj, 1 danes)
Dostopnost