Program 2020

PROGRAM 2. STROKOVNE KONFERENCE SPIP 2020

 

Program za tiskanje

 Plenarni del
 Predstavitve referatov  Program vse dvorane
 Dvorana  A  Dvorana  B  Dvorana  C

 

petek, 16. 10. 2020

Povezava do videokonferenčne dvorane A

            1. del konference na daljavo

Tema: Ustvarjalnost in inovativnost v vzgoji in izobraževanju

Časovni okvir

Dogajanje

15.30–16.00

Prijava udeležencev v spletno okolje MS Teams

16.00–16.15

Pozdravni nagovori:

Tilen Klugler, župan MO Slovenj Gradec

Lidija Konečnik Mravljak, ravnateljica Prve Osnovne šole Slovenj Gradec

doc. dr. Nace Pušnik, predsednik Društva KAZU

Informacije o poteku konference

Plenarni del  I

16.15–16.45

izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Izobraževanje (bodočih) učiteljev kot osnova inovativnosti in ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

Education of (future) teachers as a basis for innovation and creativity in education

16.45–17.15

doc. dr. Andrej Flogie

Zavod Antona Martina Slomška,

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

Vpliv umetne inteligence na inovativnost v vzgoji in izobraževanju

17.15–17.45

Maja Mešl, uni. dipl. polit.

Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec

Izobraževanje inženirjev prihodnosti

Educating engineers of the future

17.45–18.15

doc. dr. Tomislav Popit, doc. dr. Petra Žvab Rožič, doc. dr. Nace Pušnik

Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo ter  Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Univerze v Ljubljani

Interaktivne geološke učne vsebine za OŠ in SŠ:
Projekti Edugeo, KamenChech in Esteam
Interactive geological learning content for primary and secondary schools: EDUGEO,
KamenChech and ESTEAM projects

Interaktivne in namizne igre: Cankar ne jezi se
Interactive and board games: Cankar Ludo Game

Moderatorja:

  Ksenija Uršej, mag. manag. izobr. 

 

 Sašo Herlah, univ. dipl. inf.

 

 

18.15–18.30

Odmor

 

Plenarni del  II

18.30 – 19.30

Inovativnost za prihodnost mladih

Moderatorka: dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje

Sodelujoči:

Danica Bricman, dipl. vzg.
Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec

mag. Gordana Kurmanšek, prof. geog. in angl.
Prva osnovna šola Slovenj Gradec

Vesna Robnik, prof. zgod. in soc.
Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Matjaž Aberšek, spec. dipl. ing. str.
Inovator, Fonaterm d.o.o., AMAO s.p. – Tehnično in strokovno svetovanje, Sodni izvedenec za Intelektualno lastnino – Inovacije RS, Predsednik inovacijske komisije GZS Koroške območne zbornice

19.30 –19.45

Zaključek 1. dela konference

 

 

sobota, 17. 10. 2020

 

            2. del konference na daljavo

Tema: Ustvarjalnost in inovativnost v vzgoji in izobraževanju

Dvorana A

Vpis v videokonferenco: 8.30 do 9.00

Povezava do videokonferenčne dvorane A

 

PREDSTAVITEV REFERATOV

9.00

Kako do boljših odnosov  razredu

Ivica Kovač Fijavž

Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

9.20

Ustvarjalnost učencev s posebnimi potrebami

mag. Valentina Gartner

OŠ Primoža Trubarja Laško

9.40

Spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih v 1. triadi

Saša Vrabič

OŠ Blaža Arniča Luče

10.00

S preprostimi didaktičnimi pristopi do boljšega razumevanja matematike v 2. razredu osnovne šole

mag. Maja Vezovišek

Osnovna šola Trbovlje

10.20

Poučevanje nadarjenih pri predmetu robotika v prvem in drugem triletju

Jasna Lapornik

OŠ Primoža Trubarja Laško

10.40

Kreativne poti do boljšega branja

Suzana Oder

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

11.00

Ustvarjanje zelene učilnice

Nuša Pruš

Prva OŠ Slovenj Gradec

11.20

Z igro in zabavo do znanja deljenja v 5. razredu

Alenka Gazi Legan

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

11.40

Kamišibaj na noči branja

Andreja Blazina

Osnovna šola Zreče

12.00

Spodbujanje ustvarjalnosti pri drugošolcih

Alenka Vodopivec

OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

12.20-

12.30

Zaključek konference

Moderatorja:

Igor Jeram, univ. dipl. inž.

Mojca Ruter, univ. dipl. bibl.

 

Dvorana B:

Vpis v videokonferenco: 8.30 do 9.00

Povezava do videokonferenčne dvorane B

 

PREDSTAVITEV REFERATOV

9.00

Učenje strpnosti

Mihaela Hozjan

Prva OŠ Slovenj Gradec

9.20

Aktiviranje inovativnosti in ustvarjalnosti pri mladih – mini Startup vikend

Cirila Hajšek Rap

Srednja šola Slovenska Bistrica

9.40

Ustvarjalnost pri razrednih urah

Nace Pruš

Prva OŠ Slovenj Gardec

10.00

»Orodja, ki pripomorejo k razvijanju ustvarjalnega mišljenja pri učencih«

Gordana Krajnc

Osnovna šola Mislinja

10.20

Izobraževanje o spolnosti v lahkem branju za mladostnike z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Janja Gašper

Tretja osnovna šola Slovenj Gradec

10.40

Ocenjevanj izobraževalne aplikacije z vprašalnikom o uporabniški izkušnji

Karolina Kumprej Pečečnik

OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

11.00

Zvočna knjiga – sodobna metoda učenja

Natalija Talan Fošnarič

Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

11.20

Ustvarjalno izboljševati ali zgolj delovati, to je vprašanje. Z malimi (glasbenimi) koraki do vidnih uspehov

dr. Vojko Veršnik

Tretja OŠ Slovenj Gradec

11.40

Projekt “Teden različnosti”- z izkustvenim učenjem do sprejemanja različnosti

Klaudija Kovač

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

12.00

Razvijanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovni šoli

Zdenka Mahnič

OŠ Grm Novo mesto

12.20-

12.30

Zaključek konference

Moderatorja:

Danijela Herlah, prof. raz. pouka

mag. Gordana Kurmanšek, prof. geog. in angl.

 

Dvorana C

Vpis v videokonferenco: 8.30 do 9.00

Povezava do videokonferenčne dvorane C

 

PREDSTAVITEV REFERATOV

9.00

Spoznavanje književnosti na terenu

dr. Renata Debeljak

Osnovna šola Olge Meglič

9.20

Poučevanje zgodovine v 21. stoletju

Petra Mastnak 

Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

9.40

Projektno delo – velik izziv sodobne osnovne šole

Martina Čapelnik

Osnovna šola “Koroški jeklarji” Ravne na Koroškem

10.00

Digitalizacija učnih tehnik v procesu poučevanja inovativnega podjetništva

dr. Vesna Trančar

Šolski center Ptuj

10.20

Matematično preiskovanje ulomkov

Bojana Kronvogel

Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici

10.40

Aktivno učenje angleščine

mag. Petra Vačovnik

Šolski center Ravne, Srednja šola Ravne

11.00

Matematika in gibanje

Jožefa Vogrinec

OŠ Podlehnik

11.20

Spodbujanje branja z metodami, ki vključujejo IKT

Maruša Robida

Osnovna šola Šenčur

11.40

#slovenscinajezakon

Eva Traven

OŠ Predoslje

12.00

Motivacijska vloga učnih postaj pri pouku nemščine v osnovni šoli

Mihael Božič

Osnovna šola Trzin

12.20-

12.30

Zaključek konference

Moderatorja:

Marko Dreu, prof. šp. vzg.

Nataša Rotovnik Sukič, prof. slov. in soc.

 

(obiskov: 2.682 skupaj, 1 danes)
Dostopnost