Program

PROGRAM MEDNARODNE STROKOVNE KONFERENCE SPIP 2020

Sodobni pogledi na izobraževanje v prihodnosti

 

Center Kope, 23. 5. 2020

 

Tema 2020: Ustvarjalnost in inovativnost v vzgoji in izobraževanju

Creativity and innovation in education

 

Časovni okvir Dogajanje na konferenci
8.30–9.00

Registracija udeležencev

Zajtrk

9.00–9.15

Pozdravni nagovor

Informacije o poteku konference

  Plenarni del
9.15–9.45

izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Izobraževanje (bodočih) učiteljev kot osnova inovativnosti in ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju

Education of (future) teachers as a basis for innovation and creativity in education

9.45–10.15

doc. dr. Andrej Flogie

Zavod Antona Martina Slomška

Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

Inovativna pedagogika

Innovative pedagogy

10.15–10.45  Fakulteta za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec
10.45–11.15 ODMOR
Časovni okvir Dogajanje na konferenci
OKROGLA MIZA s predstavniki vzgoje in izobraževanja
 11.15–12.30

Moderatorka: dr. Justina Erčulj, Šola za ravnatelje

mag. dr. Engelbert Logar
Kunstuniversität Graz, Institut für Ethnomusikologie

Tomislav Popit in Petra Žvab Rožič

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo

Projekt EDUGEO in KamenChech: Interaktivne učne vsebine za OŠ in SŠ

izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Odsjek za razrednu nastavu

Razvoj i poticanje dječjeg pisanog stvaralaštva

12.30–13.30 ODMOR za kosilo
Časovni okvir Dogajanje na posvetu
13.30–14.30 PRIMERI DOBRIH PRAKS ‒ 1. del
14.30 –14.45 ODMOR
14.45–15.45 PRIMERI DOBRIH PRAKS ‒ 2. del
15.45–16.00 ODMOR
Časovni okvir Dogajanje na konferenci
16.00–16.45 OKROGLA MIZA s koroškimi gospodarstveniki
  Koroška gospodarska zbornica
16.45–17.00 EVALVACIJA

 

(obiskov: 787 skupaj, 4 danes)